NetKontakt  
Online poslovni
informacijski sustav
 
 
     
     
     
 
Uvod
 
     
 
Moduli
 
     
 
Reference
 
     
 
Cjenik
 
     
 
Kontakt
 
     
 
Online DEMO
 
     
 
Besplatne stvari
 
     
 
Ulaz za korisnike
 
     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Cjenik
Koliko košta NetKontakt online ?

U ponudi imamo dva modela naplate naknade za online uporabu programa. Prema svojim potrebama i mogućnostima možete odabrati varijantu koja Vam najviše odgovara.

Svi novi korisnici imaju 30 dnevni besplatni probni period.

Za avansno plaćanje 6 mjeseci unaprijed ostvarujete 5% popusta, dok za plaćanje 12 mjeseci unaprijed ostvarujete pravo na 10% popusta.

1. Model: Pretplata na pojedinačne module

Odaberite pojedine module koje želite koristiti. Iznos mjesečne naknade za svaki pojedini modul dana je u listi dole.

Cjena mjesečne naknade za uporabu modula
NetKontakt - modul Cijena Cijena + PDV
Materijalno knjigovodstvo

50,00 Kn 62,50 Kn
Veleprodaja / Maloprodaja

125,00 Kn 156,25 Kn
Evidencija plaćanja

50,00 Kn 62,50 Kn
Knjige URA/IRA i obračun PDV-a

50,00 Kn 62,50 Kn
Glavna knjiga

50,00 Kn 62,50 Kn
Servis / proizvodnja

125,00 Kn 156,25 Kn
Blagajna i putni nalozi

35,00 Kn 43,75 Kn
Obračun plaća

80,00 Kn 100,00 Kn
Obračun honorara

40,00 Kn 50,00 Kn
Poslovne knjige za obrtnige (KPI, KP, DI)

40,00 Kn 50,00 Kn
Komercijalno poslovanje

20,00 Kn 25,00 Kn
Fakturiranje usluga

60,00 Kn 75,00 Kn
Stambena pričuva

109,00 Kn 136,25 Kn
Pretplate

90,00 Kn 112,50 Kn
Dugorajna imovina

65,00 Kn 81,25 Kn

Sažete i detaljne informacije o svim modulima možete vidjeti na stranici Moduli.

 

2. Model: Pretplata na paket

Odaberite programski paket koji želite koristiti. U tablici su dane cijene pretplata za pojedine pakete.

Cjena mjesečne naknade za uporabu paketa
NetKontakt - Paket Cijena Cijena + PDV
nkOBRTNIK - NetKontakt paket za obrtnike 199,00 Kn 248,75 Kn

nkDOO - NetKontakt paket za pravne osobe

329,00 Kn 411,25 Kn

nkPRIČUVE - NetKontakt paket za stambenu pričuvu i evidenciju pretplata

349,00 Kn 436,25 Kn

Fiksna cijena paketa definira se s korisnikom na razdoblje od godinu dana. Nakon isteka tog perioda moguća je promjena cijene, a o tome će korisnik biti unaprijed obavješten. Programske pakete moguće je kombinirati sa pojedinačnim modulima. Korisnicima nekog od programski paketa odobravamo 5% popusta na dodatne module.

Cjenik drugih usluga
Usluga Cijena Cijena + PDV

1. Izrada i slanje CD-ROM-a sa kopijom Vaših podataka

  • Na CD-ROM-u se nalazi kopija vaše baze podataka i instalacija trenutne inačice NetKontakt programa. Pokretanjem programa sa CD-a možete svom računalu otvoriti sve podatke kao da ste online. Podaci sa CD-a se ne mogu mijenjati. Za pokretanje programa na računalu nije potrebno raditi druge instalacije
150,00 Kn 187,50 Kn
     

2. Lokalna kopija NetKontakt programa

  • Instalacijski CD-ROM sa NetKontakt programom za instalaciju na lokano računalo ili Intranet mrežu
molimo da se
obratite na info mail

Sve cijene su podložne izmjeni bez prethodne najave.


   
     
Uvod · Moduli · Reference · Cjenik · Kontakt · Online DEMO · Besplatne stvari · Ulaz za korisnike